Akhil Bhartiya Khandelwal Vaishya Yuvak-Yuvati Parichay Sammelan

Shri Khandelwal Vaishya Hadoti Kshetriya Sangthan, Kota

Date and Time: 19 and 20 December,2009  Time: 10:00a.m. to 06:00p.m.
Place: Seth Shri Surajmal Tambi (Khandelwal) Vaishya Samaj Bhawan
Near Khade Ganeshji,  14-Vinoba Bhave Nagar, Kota (Rajasthan)

Pratyashi Pravesh Shulk:  Rs. 101.00

Contact for more details:
Shri Harish Nainiwal, Kota: 094-143-94573
Shri Pankaj Gupta (Coordinator-Entries): 0935-250-7849
Shri Manakchand Janghiniya: 094-141-90698